Брандинг и позициониране

Ако един бранд е успешен - ние се сещаме за него. Може да бъде компания, може да бъде конкретен продукт или услуга, но и конкретен човек. Брандът променя всичко в отношенията на една компания с таргет аудиториите. Брандът създава очаквания, които могат да бъдат споделяни от потребителите.

От своя страна брандингът са целенасочените действия, които бихме предприели. 
В днешната дигитална ера е особено важно да можем да прилагаме принципите и подходите за успешен дигитален маркетинг и по отношение на брандинга. Леснотата на създаване на съдържание невинаги улеснява консистентността и методичността, нито създаването на оптималните потребителски пътеки в дигиталните канали.
Ще разгледаме специално PR, връзките с обществеността, в дигиталната ера. Много добри практики от връзките с обществеността са приложими и задължителни при брандинг дейностите.
Създаването и развитието на личен бранд е ключово - както за целите ни да се доближим до желаната от нас работа или професия, или за личен и обществен живот. Затова ще разгледаме принципите и подходите от цялостната програма по дигитален маркетинг, приложени за личния брандинг.

Продължителност
Лекции
23
Тестове
-
Сертификат
Да
Купи в пакет
ПРОГРАМА
 • Бранд и брандинг
 • Личен брандинг в дигитална среда
 • PR в дигиталната ера
 • Бонус лекции
 • Какво е бранд? Какво е брандинг? Моделът на Brand Advocacy Ratio за определяне на нуждата от брандинг
 • Брандовете в дигиталната ера. Бранд аспекти на бизнес модела и стойностното предложение в дигиталната ера
 • Брандинг дейности. Брандинг в дигитална среда. Канали и точки на контакт при брандинг
 • Планиране на изживянето в дигитална среда за изграждане на бранд. Фази. Ресурси. Партньорства
 • Грешки при брандинг в дигитална среда
 • Детайлен анализ на примери за изграждане на брандове и за брандинг
 • Как да определим откъде тръгваме, какви са целите ни и какви ресурси са ни необходими
 • Основните концепции и подходи от цялостната програма по дигитален маркетинг, приложени за личен брандинг
 • Брандинг за целите на работодатели и лични клиенти. Планиране на изживяването с теб като бранд
 • Фази при личен брандинг. Личен брандинг по канали. Грешки при личен брандинг в дигитална среда
 • Съдържание при личен брандинг. Стълбове на комуникация. Потребителска пътека при отношенията с бранда
 • Супер фенове, приятели, познати. Promoters and detractors. Изграждане на отношения. Как да ползваме алгоритмите?
 • Детайлни примери за личен брандинг
 • Какво е Връзки с обществеността? И какво не е Връзка с обществеността?
 • Стратегия и тактика на PR в дигиталната ера
 • Връзка и синергии с маркетинг дейностите и с маркетинг комуникациите. Връзка с рекламно съдържание
 • Инструменти на PR. Дигитални канали за PR. Примери
 • Грешки при PR в дигиталната ера
 • Детайлни примери за успешен PR по таргет аудитории, съдържание и канали
 • Личен брандинг
 • Защо първото впечатление е важно?
 • Какво са връзките с обществеността?
 • Какво НЕ са връзките с обществеността?
КАКВО ЩЕ СИ НАУЧИЛ/А СЛЕД МОДУЛА
 • Какво е бранд и какво включва брандингът, както и кога да очакваш най-голяма възвръщаемост от усилията за изграждане и развитие на бранд
 • Как се изгражда бранд в дигиталната ера и какви подходи, и канали можеш да ползваш
 • Какво е отношението на бранда към бизнес модела и стойностното предложение;
 • Какви грешки да избягваш и как да правиш кризисен PR в дигитална среда
 • Как да захранваш алгоритмите с правилните съдържание, сигнали и контекст за целите на успешен брандинг
 • Как да използват подходите на PR за успешен брандинг в дигитална среда. Как да планираш стратегията и тактиката си за дигитален
 • PR
 • Как да оцениш личния си бранд според целите, които имаш, и как можеш да планираш развитието му като таргет аудитории, съдържание и канали
   
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА
ПРАКТИЦИ
Хора, които искат да надградят знанията си и хора, които искат да се преквалифицират
СТУДЕНТИ
Студенти или наскоро завършили, които искат да стартират своя дигитален маркетинг път
БИЗНЕСИ
Собственици или служители, записани от бизнеса, които искат да изградят по-силно дигитално присъствие
Георги Малчев
Управляващ съдружник, Xplora BG, Xplora Academy

Георги Малчев има почти 25 години опит в маркетинга и бизнес развитието. Бил е управленски консултант, журналист, директор “Дирекция” в Министерството на икономиката, оперативен директор, директор “Бизнес развитие”, член на съвета на директорите на големи холдинги. Жоро има опит както в стартирането, така и налагането на нови продукти и услуги, и в навлизането на нови пазари. Ръководил е дигиталния маркетинг на един от българските телекоми и там с екипа си постига впечатляващи резултати в развитието на дигиталния маркетинг на компанията – нов сайт, многократно увеличение на онлайн продажбите, развитие на сегменти и потребителски пътеки. Георги е ментор на стартъпи към Eleven, Endeavor, Founder Institute. Съдружник е в стартъп, финансиран в batch 3 на Eleven.


Сертифициран управленски консултант и сертифициран за управление на операциите. Завършил е executive MBA към Американския университет с magna cum laude (втори във випуска). Преподава маркетинг, комуникации и реклама в Нов Български Университет, както и дигитален маркетинг в УНСС и МВБУ.

 

Георги води и свой блог https://malchev.net, който представя приложими принципи и подходи, както и много конкретни примери - както за бизнеса, така и за личния живот на теми като лидерство, личностно развитие, личен пример. Блогът спечели наградата на публиката за личен блог на Сайт на годината през 2019.

 

Поддържа Linkedin Newsletter, представящ приложими концепции и валидирани подходи в маркетинга: https://bit.ly/XploreMarketingMalchevNet

 

Георги е съосновател, заедно с Ваня Ананиева, на Фондация Предай нататък, която помага на 13 общински дома за възрастни хора и домове на хора с увреждания в цяла България. Фондацията помага с празнична трапеза, подаръци, посуда, ремонт на помещения, беседки, “пенсионерска” фитнес площадка и други. https://www.begood.today
 

ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА
Курсът е част от Цялостната програма и към момента не може да бъде закупен отделно.
Купи сега
За нас в медиите