Брандинг и позициониране

Ако един бранд е успешен - ние се сещаме за него. Може да бъде компания, може да бъде конкретен продукт или услуга, но и конкретен човек. Брандът променя всичко в отношенията на една компания с таргет аудиториите. Брандът създава очаквания, които могат да бъдат споделяни от потребителите.

От своя страна брандингът са целенасочените действия, които бихме предприели. 
В днешната дигитална ера е особено важно да можем да прилагаме принципите и подходите за успешен дигитален маркетинг и по отношение на брандинга. Леснотата на създаване на съдържание невинаги улеснява консистентността и методичността, нито създаването на оптималните потребителски пътеки в дигиталните канали.
Ще разгледаме специално PR, връзките с обществеността, в дигиталната ера. Много добри практики от връзките с обществеността са приложими и задължителни при брандинг дейностите.
Създаването и развитието на личен бранд е ключово - както за целите ни да се доближим до желаната от нас работа или професия, или за личен и обществен живот. Затова ще разгледаме принципите и подходите от цялостната програма по дигитален маркетинг, приложени за личния брандинг.

Продължителност
Лекции
30
Тестове
-
Сертификат
Да
Цена
75 лв.
ПРОГРАМА
 • 1. Позициониране
 • 2. Бранд
 • 3. Брандинг
 • 4. Планиране на изживяването за брандинг
 • 5. Задания за самоподготовка
 • 6. Личен бранд и employer branding
 • Предизвикателства пред позиционирането
 • Процес на позициониране. Детайлен пример
 • Бранд и брандинг
 • Детайлен пример за създаване и лансиране на бранд
 • Какво е брандинг?
 • Брандовете в дигиталната ера
 • Брандинг в дигиталната ера
 • Как мозъкът ни възприема информацията за брандовете?
 • Канали и точки на контакт
 • STEPPS модел за брандинг
 • Микромоменти за брандинг
 • WOW моменти за брандинг
 • Силата на положителните и негативните моменти, и на промените при хората за брандинг
 • Кръчето на Малчев за брандинг
 • Две грешки, които да избягвате при брандинг в дигиталната ера
 • Примери
 • Задания за самоподготовка
 • Въведение в темата за личния бранд
 • Въведение в темата за личен бранд и employer branding в контекста на брандинг усилията
 • Пример за съчетаване на личен бранд, employer branding и брандинг
 • Как да определим откъде тръгваме при личен бранд и employer branding
 • Цели при личен бранд и employer branding
 • Основни концепции от Цялостната програма по дигитален маркетинг, приложени при личен бранд и employer branding - част 1
 • Девет елемента на Employee value proposition - стойностното предложение на компания към служителите й, и при личен професионален бранд
 • Основни концепции от Цялостната програма по дигитален маркетинг, приложени при личен бранд и employer branding - част 2
 • Фази и брандинг по канали при личен бранд и при employer branding
 • Канали при личен бранд и при employer branding. Детайлен пример за съдържамние по канали при израждане на работодателска марка.
 • Аудитории. Promoters and detractors. Фенове.
 • Грешки при личен брандинг в дигитална среда
 • Примери за личен брандинг и брандинг на работодателската марка в дигитална среда
Вземи сега
Брандинг и позициониране
75 лв.
КАКВО ЩЕ СИ НАУЧИЛ/А СЛЕД МОДУЛА
 • Какво е бранд и какво включва брандингът, както и кога да очакваш най-голяма възвръщаемост от усилията за изграждане и развитие на бранд
 • Как се изгражда бранд в дигиталната ера и какви подходи, и канали можеш да ползваш
 • Какво е отношението на бранда към бизнес модела и стойностното предложение;
 • Какви грешки да избягваш и как да правиш кризисен PR в дигитална среда
 • Как да захранваш алгоритмите с правилните съдържание, сигнали и контекст за целите на успешен брандинг
 • Как да използват подходите на PR за успешен брандинг в дигитална среда. Как да планираш стратегията и тактиката си за дигитален
 • PR
 • Как да оцениш личния си бранд според целите, които имаш, и как можеш да планираш развитието му като таргет аудитории, съдържание и канали
   
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА
ПРАКТИЦИ
Хора, които искат да надградят знанията си и хора, които искат да се преквалифицират
СТУДЕНТИ
Студенти или наскоро завършили, които искат да стартират своя дигитален маркетинг път
БИЗНЕСИ
Собственици или служители, записани от бизнеса, които искат да изградят по-силно дигитално присъствие
ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

7 модула, 29 курса, над 50 професионалисти са лектори в Цялостната програма по дигитален маркетинг.

Виж повече
За нас в медиите