Маркетинг 5.0

Маркетингът все повече се управлява от алгоритми, но те не могат да заменят хората в много от ключовите дейности. Важно е да знаеш как да ги използваш в своя полза - много от т.нар. хакове или “какво работи в момента” е свързано именно със заложените алгоритми и типовете съдържание и сигнали, на които дават приоритет.

Но в крайна сметка целта на маркетинга е да променим хората в желана от тях посока по печеливш за компанията начин. А това означава да познаваш дигиталното поведение на отделните поколения. Както и какви сигнали биха дали тези потребители. В този модул очаквай много ключови принципи и подходи, които ще те направят успешен в маркетинга, независимо кои платформи са най-популярни в даден момент и къде рекламата е най-евтина или най-скъпа. Ще чуеш много примери, които ще ти дадат контекст кога и какви подходи да прилагаш.

Продължителност
Лекции
35
Тестове
-
Сертификат
Да
Цена
0 лв.
ПРОГРАМА
 • 0. Въведение в Маркетинг 5.0
 • 1. Въведение в концепцията за маркетинг 1.0 до маркетинг 5.0
 • 2. Маркетинг 4.0
 • 3. Принципи и подходи в Маркетинг 5.0
 • 4. Алгоритмите и хората
 • 5. Big Data и как да работим с масиви данни
 • 6. Прогнозен маркетинг
 • 7. Персонализиран маркетинг и маркетинг с подсилено взаимодействие
 • 8. Контекстуален маркетинг
 • 9. Маркетинг с подсилено взаимодействие
 • 10. Гъвкав маркетинг
 • Финален тест
 • Въведение в Маркетинг 5.0
 • Въведение в курса чрез конкретен пример
 • Развитие на маркетинга, стартирайки от Маркетинг 1.0
 • Маркетинг 4.0 и Маркетинг 5.0
 • Маркетинг 4.0 - потребители в дигитална среда и поведението им
 • Маркетинг 4.0 - фазите по потребителската фуния - част 1
 • Маркетинг 4.0 - фазите по потребителската фуния - част 2
 • Purchase action ratio (PAR) and Brand advocacy ratio (BAR)
 • Еха ефектът в маркетинга
 • Петте елемента на Маркетинг 5.0
 • Детайлни примери за елементите на Маркетинг 5.0
 • Сексът продава ли? Какво казват проучванията и алгоримите?
 • Категории продукти и услуги - пример за подход
 • Самосегментиране на потребителите - пример за подход
 • Задание за самоподготовка за категории продукти и услуги
 • Детайлен пример какви приложими прозрения можем да получим от алгоритмите
 • Емоциите, креативността и сигналите в ерата на алгоритмите
 • Елементите на комуникациите и WOW подходите в ерата на алгоритмите
 • Какво могат и какво не могат алгоритмите - част 1
 • Какво могат и какво не могат алгоритмите - част 2
 • Какво са данните. Структурирани и неструктурирани данни.
 • Детайлен пример за подход при структуриране на данни
 • Задание за самоподготовка за създаване на масиви структурирани данни
 • Защо Facebook ни познава толкова добре
 • Прогноза. Прогнозен маркетинг в дигиталната ера
 • Прогнозен маркетинг - два детайлни примера и задание за самоподготовка
 • Примери за подходите в Маркетинг 5.0 - част 1
 • Примери за подходите в Маркетинг 5.0 - част 2
 • Примери за подходите в Маркетинг 5.0 - част 3
 • Примери за подходите в Маркетинг 5.0 - част 4
 • Концепцията за контекстуален маркетинг
 • Пример за контекстуален маркетинг
 • Пример за маркетинг с подсилено взаимодействие
 • Waze като пример за маркетинг с подсилено взаимодействие
 • Примери за гъвкав маркетинг
Запиши сега
Маркетинг 5.0
Безплатно
КАКВО ЩЕ СИ НАУЧИЛ/А СЛЕД МОДУЛА
 • Етапите в развитието на маркетинга - от създаване и “избутване” на продукти до маркетинг в дигиталната ера. Ще знаеш кога кои маркетинг подходи са приложими;
 • Най-приложимите концепции и подходи от Маркетинг 4.0
 • Основните елементи на Маркетинг 5.0 по отношение на стратегия и тактики, и видове маркетинг чрез собствени канали, платформи и реклама;
 • Спецификите на отделните поколения и как
 • Защо и как алгоритмите определят все повече какво се случва в маркетинга и в частност в дигиталния маркетинг
 • Кои са дейностите, за които има нужда от хора в upstream и downstream маркетинга, и какво алгоритмите нямат как да управляват достатъчно добре;
 • Как работят big data (големите масиви данни) и кое добавя стойност
 • Как да захранваш алгоритмите с правилните сигнали, данни и контекст
 • Как да управляваш процеса по персонализация и на потребителско изживяване в маркетинга, като използваш алгоритмите и дигиталните платформи
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА
ПРАКТИЦИ
Хора, които искат да надградят знанията си и хора, които искат да се преквалифицират
СТУДЕНТИ
Студенти или наскоро завършили, които искат да стартират своя дигитален маркетинг път
БИЗНЕСИ
Собственици или служители, записани от бизнеса, които искат да изградят по-силно дигитално присъствие
ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

7 модула, 29 курса, над 50 професионалисти са лектори в Цялостната програма по дигитален маркетинг.

Виж повече
За нас в медиите