Планиране и управление на дигитални кампании

Курс, който ще покрие организацията на една дигитална кампания през задание, планиране, управление и бюджетиране. Целта е да може да се покрият различни ситуации, подход и добри практики, които са в основата на повишаване на ефективността на екипа и по-добрите резултати на кампанията.

Ще се покрият акценти и налагането на процес на водене на един такъв проект, който да позволява на един екип от страна на клиент да има по-добър контрол над важните за бизнеса точки на управление и подобряване на фокуса на маркетинг и бизнес екип в един дигитален проект. 

Продължителност
Лекции
10
Тестове
-
Сертификат
Да
Цена
75 лв.
ПРОГРАМА
 • Съдържание
 • Финален тест
 • 1. Целеполагане в една кампания
 • 2. Процес на управление на кампания и валидиране на целта
 • 3. Какво трябва да знаем за бизнеса преди да определим целта
 • 4. Анализиране на цялата екосистема от канали
 • 5. Анализиране на цялата екосистема от канали 2
 • 6. Специфики на budgeting
 • 7. Пример с Viessman
 • 8. Какво е задание (brief) за дигитален проект
 • 9. Грешки при поставянето на цели
 • 10. Brief - планиране и цели
Вземи сега
Планиране и управление на дигитални кампании
75 лв.
КАКВО ЩЕ СИ НАУЧИЛ/А СЛЕД МОДУЛА
 • Как да пишеш правилно задание (brief)  за дигитална кампания или дигитален актив;
 • Ключови акценти при планиране и прилагане една дигитална маркетингова кампания;
 • През какви фази и акценти преминава една дигитална кампания;
 • Ключови роли от екипа, които са обвързани с протичането на една дигитална кампания;
 • Пример за добър работен процес, който да позволява ефективното протичане на една дигитална кампания;
 • Как се планира дигитален бюджет и добри практики за управлението му;
   
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА
ПРАКТИЦИ
Хора, които искат да надградят знанията си и хора, които искат да се преквалифицират
СТУДЕНТИ
Студенти или наскоро завършили, които искат да стартират своя дигитален маркетинг път
БИЗНЕСИ
Собственици или служители, записани от бизнеса, които искат да изградят по-силно дигитално присъствие
ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

7 модула, 29 курса, над 50 професионалисти са лектори в Цялостната програма по дигитален маркетинг.

Виж повече
За нас в медиите