Планиране и управление на дигитални кампании

Курс, който ще покрие организацията на една дигитална кампания през задание, планиране, управление и бюджетиране. Целта е да може да се покрият различни ситуации, подход и добри практики, които са в основата на повишаване на ефективността на екипа и по-добрите резултати на кампанията.

Ще се покрият акценти и налагането на процес на водене на един такъв проект, който да позволява на един екип от страна на клиент да има по-добър контрол над важните за бизнеса точки на управление и подобряване на фокуса на маркетинг и бизнес екип в един дигитален проект. 

Продължителност
Лекции
14
Тестове
-
Сертификат
Да
Купи в пакет
ПРОГРАМА
 • Как се пише правилно задание (brief) за дигитален проект
 • Процес на планиране на дигитален проект. Фази и акценти. Работа с маркетинг бюджети.
 • Видове дигитални активи и приоритети на фази при създаването им.
 • Какво е задание (brief) за дигитален проект
 • Основни въпроси и акценти при подготовка на задание
 • Отговорни екипи и лица, които участват в подготовката на задание
 • Видове задания (brief-ове) и техните приложения
 • Процес на прилагане и използване на заданието
 • Най-чести грешки при писане на задание
 • Как да планираме развитието на един дигитален проект / кампания
 • Как да планираме проекта на фази и основни акценти на фазите
 • Какви сигнали да следим при фазите и решения, които трябва да вземем в процеса на кампания
 • Как да планираме и работим правилно с нашите дигитални бюджети
 • Какво е дигитален актив и защо е важно понятието
 • Къде стои нашият дигитален актив в дигиталната потребителска пътека
 • Процес на създаване на дигитален актив и основни акценти
 • Кога ни трябва и как да вземем решение за ефективността му спрямо поставените бизнес и маркетинг цели
КАКВО ЩЕ СИ НАУЧИЛ/А СЛЕД МОДУЛА
 • Как да пишеш правилно задание (brief)  за дигитална кампания или дигитален актив;
 • Ключови акценти при планиране и прилагане една дигитална маркетингова кампания;
 • През какви фази и акценти преминава една дигитална кампания;
 • Ключови роли от екипа, които са обвързани с протичането на една дигитална кампания;
 • Пример за добър работен процес, който да позволява ефективното протичане на една дигитална кампания;
 • Как се планира дигитален бюджет и добри практики за управлението му;
   
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА
ПРАКТИЦИ
Хора, които искат да надградят знанията си и хора, които искат да се преквалифицират
СТУДЕНТИ
Студенти или наскоро завършили, които искат да стартират своя дигитален маркетинг път
БИЗНЕСИ
Собственици или служители, записани от бизнеса, които искат да изградят по-силно дигитално присъствие
Иван Пантелеев
Chief Dynamics Officer, Xplora BG

Иван Пантелеев е Съдружник и Акаунт директор в Xplora BG – агенция за интегриран дигитален маркетинг. Иван отговаря за правилното анализиране на бизнес процесите на една компания, създаването на конкретния обхват на проект, приоритизирането и структурирането на един проект в рамките на агенцията, така че да може да достигне по най-правилния начин към екипа и съответното коректно реализиране на проекта. Текущо част от проектите на Xplora са клиенти като “Престиж 96”, Helecloud, Wienerberger, “Ариана”, Skoda, “Сладкарници “Неделя”, “Мексон”, Schneider Electric Bulgaria, Schneider Electric Israel, Tombou, Aladdin Foods, Libresse и други. Извън работата си в агенцията, Иван преподава дигитален маркетинг в Стопански факултет към СУ, НБУ и Международно Висше Училище.

ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА
Курсът е част от Цялостната програма и към момента не може да бъде закупен отделно.
Купи сега
За нас в медиите