Storytelling за HR Marketing

Този майсторски клас е отминал.

Можеш да разгледаш детайлното съдържание, както и снимки и отзиви от майсторските ни класове, включително и от този.

Ако имаш интерес - моля да ни пишеш на [email protected], за да обсъдим детайли за следващото провеждане. Ще обсъдим период, присъствено или хубридно, както и ако имаш въпроси как да си успешен/на в маркетинга в дигиталната ера.

ЗАЩО STORYTELLING ЗА HR MARKETING?

Има редица предизвикателства в маркетинга на човешките ресурси, в който включваме както employer branding, така и recruitment, като основните са:

 • Стойностно предложение, което да докосне потребителите - компанията ни има стойностно предложение за бъдещи и текущи служители, но то не “докосва” таргет потребителите и така не отключва търсените действия.
 • Какво потребителите “записват” в съзнанието си - потребителите “не записват” в съзнанието си реалните предимства на компанията като работодател и така балансът на силите остава изключително в полза на кандидата в една конкурентна среда особено за конкретни позиции.
 • Рамка за планиране, анализ, консолидиране на изводите и последващо скалиране - от управленска гледна точка има нужда от рамка и подходи, които се приемат от всички участници в организацията, което позволява фокусирани и надграждани усилия, и осигуряване на необходимите ресурси.
КАКВО МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ С КАЧЕСТВЕН STORYTELLING В ОБЛАСТТА НА HR MARKETING?

Разказването на правилните истории е ключово, за да променим нагласата и най-важното - реалното поведение на таргет потребителите. Това може да касае както бъдещи стажанти, така и кандидати за много ексклузивни позиции, но и текущите служители и тяхното въвличане в дейностите по реално стойностно предложение към служителите (employee value proposition). Ето какво можете да постигнете с качествен storytelling в областта на HR Marketing:

 • Правилен framing на посланията ви, за да “докоснат” правилните струни в правилната таргет аудитория;
 • Таргет потребителите да се припознаят в историята и да припознаят компанията като правилния партньор;
 • Оптимално въздействие според фазата на заинтересованост и на отношения с потребителя и ясни следващи стъпки по отношение на съдържание;
 • Правилната комбинация на видове съдържание, в т.ч. текстово и визуално съдържание, както и трите типа съдържание: собствено, подпомогнато от компанията, чуждо - засилено от компанията.
Присъствено
Формат
5 часа
Продължителност
06.06.2023
Дата
КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ НА ТОЗИ MASTERCLASS?
 • Как работи сторителингът и как променя нагласите и поведението на потребителите.
 • Как да ползвате приложими модели, илюстрирани с примери, за ефективен сторителинг, т.е. правилните хора да правят целените от компанията действия, с което да се постигат фирмените цели.
 • Как да планирате ефективен сторителинг.
 • Как да представяте защо даден подход би довел до по-добри резултати и така - как да осигурявате и/или заявявате нужните ресурси.
Отправи запитване
MASTERCLASS за STORYTELLING за HR MARKETING
300 лв.
MASTERCLASS и ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА модули Контент маркетинг (4 курса) и Маркетинг в социалните мрежи (5 курса) - преференциална пакетна цена от 300 лева за двата модула
600 лв.
MASTERCLASS и преференциална цена за Консултация KISS анализ на съдържание в една социална мрежа за компанията ви или за избрана от вас компания- отстъпка от 150 лева за консултацията
850 лв.
ЗА КОГО Е НАЙ-ПОДХОДЯЩО?
 • HR мениджъри и директори, които отговарят за планирането на целия процес по ефективен (точните кандидати, служители и вътрешни аудитории, да правят правилните неща и така да се постигат заложените цели) и ефикасен (оптимални резултати на база на вложените ресурси) начин. Акцент е осмислянето на фазите на потребителите и приложимите модели за планиране, управление, анализ и скалиране на HR Marketing дейностите чрез качествен storytelling.
 • Employer Branding професионалисти, които отговарят за планирането, създаването и/или възлагането, управлението и резултатите от дейностите по Employer Branding, с акцент на осмисляне на дейностите на конкуренти и на оптимални подходи за Employer Branding, както в индустрията спрямо преки конкуренти, така и спрямо широки конкуренти за даден тип позиции.
 • Recruitment професионалисти, които отговарят за идентифицирането на правилните кандидати и придвижването им по цялата потребителска пътека до наемане и успешно въвеждане на работното място.
 • PR и маркетинг мениджъри и професионалисти, които отговарят и за дейности, включени в HR Marketing, в т.ч. Employer Branding. Обучението дава ясна рамка за планиране, управление, анализ и скалиране на съдържанието, насочено към външни и вътрешни таргет аудитории на потенциални, заинтересовани и текущи служители.
 • Управители и собственици на бизнес, които имат активно участие в процеса по HR Marketing. Особено приложимо е за компании, в които управителят или собственикът активно прави, или е в неговите отговорности, създава, популяризира и засилва истории за стойностното предложение на компанията към служители. Както и които активно участват в процеса по интервюта с потенциални служители независимо дали само висши позиции или по-широк кръг позиции.
КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
 • Избор на примери, които да бъдат анализирани.
 • Ключови маркетинг подходи, приложими за HR Marketing.
 • Модели за сторителинг с детайлни примери.
 • Въпроси и отговори.
СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ОБУЧЕНИЕ

Всеки участник в Masterclass получава сертификат от Xplora Academy за участието в обучението. Сертификатите имат униклаен код и могат да бъдат проверени на сайта на Xplora Academy.

ПРОГРАМА

9:00

Регистрация и нетуъркинг. Избор на примери по време на masterclass.

9:30

Примери за ролята на сторителинг в HR Маркетинг.

10:00

5А модел в HR маркетинга (аware, appeal, ask, act, advocate).

10:30

Прогнозен маркетинг, контекстуален маркетинг, маркетинг с подсилено взаимодействие в HR Marketing.

11:00

Кафе пауза и нетуъркинг.

11:15

Framing на посланията. Примери.

11:45

Building a story brand. Примери.

12:15

STEPPS модел за създаване и подобряване на storytelling съдържание. Примери.

12:45

Визуален сторителинг. Примери.

13:15

Съвети от storytelling професионалисти. Примери.

13:45

Въпроси и отговори. Раздаване сертификати.

Отправи запитване
MASTERCLASS за STORYTELLING за HR MARKETING
300 лв.
MASTERCLASS и ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА модули Контент маркетинг (4 курса) и Маркетинг в социалните мрежи (5 курса) - преференциална пакетна цена от 300 лева за двата модула
600 лв.
MASTERCLASS и преференциална цена за Консултация KISS анализ на съдържание в една социална мрежа за компанията ви или за избрана от вас компания- отстъпка от 150 лева за консултацията
850 лв.
ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА MASTERCLASS
 • Участниците ще получат предварително линк, на който могат да подадат примери за съдържание (employer branding и/или recruitment). Част от предоставените примери ще бъдат използвани по време на masterclass-а.
 • По време на обучението ще има дискусии.
 • Предвидено е време за networking и обмяна на добри практики и идеи - подгответе се с полезни истории и приложете наученото за качествен storytelling.
КОМБО И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
 • MASTERCLASS за повече от един човек от екипа на компания
 • MASTERCLASS и преференциална цена два модула на цената на един модул за Контент маркетинг (4 курса) и Маркетинг в социалните мрежи (5 курса).
 • MASTERCLASS и преференциална цена за Консултация KISS анализ на съдържание в една социална мрежа за компанията ви или за избрана от вас компания (референтна в България или в чужбина, или конкурент).
За нас в медиите