.

Този майсторски клас е отминал.

Предстои ново издание през февруари 2024. Ако имаш интерес - моля да ни пишеш на [email protected], за да обсъдим детайли за следващото провеждане. Ще обсъдим период, присъствено или хубридно, както и ако имаш въпроси как да си успешен/на в маркетинга в дигиталната ера.

В първото издание на майсторския клас Storytelling за HR маркетинг участниците (над 30 души) потвърдиха, че концепцията за потребителска пътека, и най-вече конкретно как да се изгражда за HR маркетинг, е нещо ключово и няма достатъчно структурирани материали по темата.
Ето защо представяме този майсторски клас - комбинация от всички елементи, които ще ви трябват, за да планирате, изграждате, анализирате и подобрявате потребителската пътека при recruitment, задържане на служители, позициониране като предпочитан работодател и развитие на лоялност. И да не забравяме - да си осигурявате необходимите ресурси за това - времеви, човешки и финансови.

Снимки и отзиви от майсторските ни класове

ЗАЩО ПОТРЕБИТЕЛСКА ПЪТЕКА ЗА HR MARKETING?

Неоспорим факт е, че става все по-сложно да сме успешни в маркетинга на човешките ресурси, в който включваме както employer branding, така и recruitment. Основните предизвикателства са:

 • Огромен комуникационен шум - все повече компании комуникират. Някой го правят отлично и надграждат всеки месец работещите практики, както и тестват нови подходи. Това води до предизвикателството да се откроим, но и да придвижим потребителите напред по желаната от нас потребителска пътека
 • Някои точки на контакт работят отлично, други - може би, трети - вероятно не - ключова част от потребителската пътека е точката на контакт, т.е. Мястото, в което потребителят взаимодейства. Това може да включва както секцията кариери, така и сайт като бг работодател, където потребителите знаят, че ще открият и за “кирливите ризи” за дадена компания (или поне какво са написали анонимни текущи и бивши служители)
 • Потребителската пътека е начинът да направим employer branding, но често тя е пожелателна - има стойностно предложение за бъдещи и текущи служители, но то не “докосва” таргет потребителите и така не отключва търсените действия.
 • Дали потребителите ще “запишат” в съзнанието си правилната информация - потребителите “записват” в съзнанието си тези частици на информация, за които имат увереност, че ще са им полезни и ще улеснят бъдещото им поведение, както и разбира се - емоционалното състояние на конкретна информация (като “искам и аз да бъдат представен/а като успешен служител и да мога да го споделя в социалните мрежи”, и като “ето така искам да изглежда и моят първи ден”, но и “добре, че знам, че не трябва да съм в отдел ХХХ, явно шефът е отвратителен”.
 • Рамка за планиране, анализ, консолидиране на изводите и последващо скалиране - от управленска гледна точка има нужда от рамка и подходи, които се приемат от всички участници в организацията, което позволява фокусирани и надграждани усилия, и осигуряване на необходимите ресурси.
КАКВО МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ С ПРАВИЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПЪТЕКА ЗА HR MARKETING?

Представете си потребителската пътека - най-лесно се описва като “като потребител … види …. Съдържание в канал …, той/тя ще може да натисне и ще попадне на …. Там ше види … и ще може да прегледа …. След това може да избере между … и ….”. Изглежда логично, но опциите са хиляди. А ресурсите (времеви, зовешки, финансови) са ограничени.

Ето какво можете да постигнете с правилното прилагане на подхода на изграждане и надграждане на потребителска пътека в областта на HR Marketing:

 • Ясни потребителски пътеки за всички заинтересовани страни и всички типове таргет потребители
 • Ясен модел за целите на отделните точки на контакт и вписването им в конкретна стъпка в потребителската пътека
 • Лесни и възприети в цялата компания интуитивни модели за създаване и надграждане на потребителската пътека
 • Вписване на сторителинг подходите от новоназначени и от текущи служители в потребителската пътека
 • Разбиране кое съдържание и как може и следва да бъде комуникирано и подсилено чрез реклама
 • Оптимално въздействие според фазата на заинтересованост и на отношения с потребителя и ясни следващи стъпки по отношение на съдържание
 • Разбиране за липсващо, приемливо и за отлично съдържание на потребителската пътека, в т.ч и спрямо трите типа съдържание: собствено, подпомогнато от компанията, чуждо - засилено от компанията.
 • Яснота при планиране на източниците на трафик според целите, планираната дължина на потребителската пътека и наличните финансови ресурси
ПРИСЪСТВЕНО
Формат
4 + 4 часа
Продължителност
6.12 и 7.12.2023
Дата
КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ НА ТОЗИ MASTERCLASS?
 • Какво е потребителска пътека - елементи
 • Какви грешки да избягвате (и да идентифицирате) при потребителската пътека
 • Специфики на потребителската пътека при HR маркетинг за външни и за вътрешни аудитории
 • Модели за планиране, реализиране, анализ и скалиране на потребителската пътека, които са разбираеми и приложими в цялата компания
 • Как да планирате достигането да конкретни аудитории, накъде да ги насочвате, какви са ключовите целеви действия, как да оценявате поведението на потребителите
 • Как да осмисляте дължината на потребителската пътека в контекста на ефективността (точните хора правят правилните за вас неща) и ефикасността (влагате ресурси в работещите за вас неща и ограничавате влагането на ресурси в неработещите за вас неща) - при вас, при конкурентни и при референтни компаниии
 • Защо даден подход би довел до по-добри резултати и така - как да осигурявате и/или заявявате нужните ресурси.
 • Ще имате възможност за самоподготовка, както и допълнителни материали, за да вземете максимума от моделите на майсторския клас.
ЗА КОГО Е НАЙ-ПОДХОДЯЩО?
 • HR мениджъри и директори, които отговарят за планирането на целия процес по ефективен (точните кандидати, служители и вътрешни аудитории, да правят правилните неща и така да се постигат заложените цели) и ефикасен (оптимални резултати на база на вложените ресурси) начин. Акцент е осмислянето на елементите на потребителската пътека и приложимите модели за планиране, управление, анализ и скалиране на HR Marketing дейностите чрез правилно изградена и надграждаема потребителска пътека.
 • Employer Branding професионалисти, които отговарят за планирането, създаването и/или възлагането, управлението и резултатите от дейностите по Employer Branding, с акцент на осмисляне на дейностите на конкуренти и на оптимални подходи за Employer Branding, както в индустрията спрямо преки конкуренти, така и спрямо широки конкуренти за даден тип позиции.
 • Recruitment професионалисти, които отговарят за идентифицирането на правилните кандидати и придвижването им по цялата потребителска пътека до наемане и успешно въвеждане на работното място.
 • PR и маркетинг мениджъри и професионалисти, които отговарят и за дейности, включени в HR Marketing, в т.ч. Employer Branding. Обучението дава ясна рамка за планиране, управление, анализ и скалиране на потребителската пътека, включително пропуски, неработещи елементи (и как да бъдат идентифицирани), анализ на потребителските пътеки, прилагани от конкурентни или от референтни компании.
 • Управители и собственици на бизнес, които имат активно участие в процеса по HR Marketing. Особено приложимо е за компании, в които управителят или собственикът активно прави, или е в неговите отговорности, създава, популяризира и засилва истории за стойностното предложение на компанията към служители. Както и които активно участват в процеса по интервюта с потенциални служители независимо дали само висши позиции или по-широк кръг позиции.
КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
 • Избор на примери на участниците, които да бъдат анализирани.
 • Ключови маркетинг подходи, приложими за HR Marketing, както и отделните инструменти като собствени точки на контакт, така и таргетирана реклама, в т.ч. тестване и експерименти, ремаркетинг и скалиране.
 • Модели за потребителската пътека - планиране, реализиране, анализ и надграждане.
 • Медия планиране, избор на дигитални канали за реклама.
 • Кои канали и как да използваме в отделните етапи на потребителската пътека.
 • Измерване на ефективността от дигиталните ни активности. Ключови фактори за успех.
 • Детайлни примери.
 • Въпроси и отговори.
Програма - Ден 1

9:00 - 9:15

Регистрация и нетуъркинг. Избор на примери по време на masterclass (от предварително изпратените от участниците във формата за предварителна информация). Насладете се на ароматно кафе с кауза, прясно изпечени сладки или кекс (пак с кауза), както и плодове, ядки, айрян, чай.

9:15 - 9:45

Какво е потребителската пътека. Евристика на поведението на таргет аудиториите при HR Marketing. Три причини да използваме модел на потребителска пътека.

9:45 - 10:15

Вписване на потребителската пътека за HR маркетинг в маркетинг моделите. 5А модел в HR маркетинга (аware, appeal, ask, act, advocate).

10:15 - 10:45

Елементи на потребителската пътека. Микромоментите в потребителската пътека. Примери в HR маркетинга. Грешки при отделните елементи.

10:45 - 11:05

Практическо упражнение за потребителска пътека в HR маркетинга - евристика, модел на 5А. Основни предизвикателства, които ще планирате вие конкретно да решите.

11:05 - 11:20

Кафе пауза и нетуъркинг.Отново ароматно кафе с кауза, вкусни продукти и разговор с лекторите и останалите участници 🙂.

11:20 - 11:50

Трите вида социални мрежи - поведението на потребителите в тях и съдържанието в тях. Трите състояния на потребителите. Какви параметри четат алгоритмите.

11:50 - 12:30

Сontent Marketing - 9 Key Value Propositions и съдържание по пътеката. Примери.

12:30 - 13:30

Практическо упражнение за елементи на потребителската пътека при HR маркетинг - employer branding и recruitment.

Програма - Ден 2

9:00 - 9:15

Регистрация и нетуъркинг. Избор на примери по време на masterclass (от предварително изпратените от участниците във формата за предварителна информация). Насладете се на ароматно кафе с кауза, друг вид прясно изпечени сладки или кекс (пак с кауза) спрямо първия ден, както и плодове, ядки, айрян, чай.

9:15 - 9:45

Защо е необходимо да включим платена реклама при изграждане на работодателска марка и набиране на нови служители? Увод в performance marketing. Представяне на спецификите на Meta / LinkedIn / Google Ads платформите.

9:45 - 10:45

Реклама по потребителската пътека

 • Потребителска пътека и KPIs във всяка фаза от нея
 • Канали, типове кампании и рекламни формати по фази
 • 10:45 - 11:30

  Как да достигнем до правилната аудитория? Tипове таргетиране в Meta/Linkedin/Google. Предимства на всяка от платформите - как да вземем най-доброто.

  11:30 - 11:45

  Кафе пауза и нетуъркинг. Отново ароматно кафе с кауза, вкусни продукти и разговор с лекторите и останалите участници 🙂

  11:45 - 12:15

  Практическо упраженение - избор на аудитории за кампания на конкретна компания с цел employer branding / recruitment.

  12:15 - 13:00

  Анализ на резултатите от дигиталните ни кампании. Ключови фактори за успех:

 • Дигитални асети и инфраструктура
 • Ролята на лендинг страниците или къде водим потребителите
 • Настройка на аналитични инструменти и свързаност на платформите
 • 13:00 - 13:30

  Въпроси и отговори. Раздаване сертификати.

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА MASTERCLASS
  • Участниците ще получат предварително линк, на който могат да подадат примери за потребителска пътека или за съдържание по нея (employer branding и/или recruitment), както и да споделят нужди и предизвикателства, които имат. Част от предоставените примери ще бъдат използвани по време на masterclass-а.
  • По време на обучението ще има дискусии.
  • Предвидено е време за networking и обмяна на добри практики и идеи - подгответе се с добри и със “странни, но работещи” примери или въпроси.
  КОМБО И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
  • MASTERCLASS за повече от един човек от екипа на компания.
  • MASTERCLASS и преференциална цена за модул Планиране, управление и анализ на маркетинг кампании (3 курса).
  • Два MASTERCLASS на преференциална цена (можете при преференциална цена да запишете този майсторски клас, както и третото издание на Storytelling за HR маркетинг - един от най-успешните ни майсторски класове. Тук можеш да видиш повече за второто издание)
  МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
  • Лозенец, ул. Бунтовник, 50
  Отзиви от майсторските класове
  Драгия Драгиев

  CEO, MiniMart (BGC AD)

  Богато и полезно съдържание, поднесено с отлична скорост от водещи лектори в областта на маркетинга в България. Супер препоръки за книги за допълнителна информация и добре построени слайдове.

  Нина Койнова

  LS-S Leadership Support GmbH

  Чудесно структуриран мастърклас с полезно съдържание и много фокусирани сесии. HR маркетинг концепции, илюстрирани с реални случаи от бизнес средата, разбираеми и поднесени с отлична скорост. Адмирации за лекторите, професионалисти, които провокираха полезни прозрения за мен по отношение на конкретни практики, които мога да започна да прилагам директно в работата.

  Силвия Петрова

  Regional Marketing and Communications Manager, Balkans/MED/Turkey/CIS, Acronis

  Интересен, приложим и добре структуриран майсторски клас, посветен на толкова гореща тема. Изобилие от реални, запомнящи се примери и послания от кухнята на професионалисти с дългогодишен опит.

  Анелия Горянова

  Sr. Employer Branding & Content Specialist, CESE SCA Region · Amadeus

  Много добре синтезиран, практичен и вдъхновяващ мастърклас за надграждане на знания в областта на HR маркетинга. Впечатлена съм от споделения опит на лекторите, от умението им да съберат на едно място и да представят по увлекателен начин толкова много модели и подходи за създаване на различни видове съдържание. А препоръките за допълнителна литература са истински подарък.

  Гергана Цвяткова

  Talent Acquisition Manager, A1

  Истински стойностно обучение, което бих препоръчала на професионалисти, които се занимават с привличане на таланти, employer branding или PR,искат да повишат нивото на преживяване на кандидатите си и да позиционират още по-успешно работодателската си марка, чрез историите, които разказват.

  Споделените успешни практики и конкретни методи бяха представени така завладяващо от Жоро и Мадлен, че с лекота задържаха фокуса на вниманието ни до самият край на обучението. J Най- ценното за мен беше изобилието от практическите примери от бизнеса, които бяха споделяни във всеки модул, дискусиите в почивките и възможността да упражняваме методологията и след обучението. Така, освен че си тръгнахме с „домашно“ J, си взехме и конкретни идеи за подобрения, който да приложим в работата си.

  Благодарим, Жоро и екип! Очакваме с нетърпение Част 2. ;)

  За нас в медиите