Performance max кампании masterclass

Този майсторски клас е отминал.

Можеш да разгледаш детайлното съдържание, както и снимки и отзиви от майсторските ни класове, включително и от този.

Ако имаш интерес - моля да ни пишеш на [email protected], за да обсъдим детайли за следващото провеждане. Ще обсъдим период, присъствено или хубридно, както и ако имаш въпроси как да си успешен/на в маркетинга в дигиталната ера.

КАКВО Е PERFORMANCE MAX?

Performance Max, или за по-крако Pmax, е автоматизиран тип кампания, изцяло ориентирана към постигане на цели (goal-based), като се възползва максимално от възможностите за автоматизацията и машинното обучение на Google. Pmax доставя рекламите ви в целия инвентар на Google, като системата разпределя бюджета ви динамично към най-ефективните канали, комбинирайки:

 • Google Search
 • YouTube
 • Google Display
 • Discover feed
 • Gmail
 • Google Maps
 • Google Shopping (не е възможна опция за България)
КАКВО МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ С PERFORMANCE MAX?

Този най-нов тип кампания стартира през ноември 2021 г. и помага на много компании в усилията им да:

 • Привлекат качествен трафик към уебсайта си
 • Увеличат продажбите на своя бизнес
 • Използват стратегии за генерирането на качествени leads използват ефективни стратегии срещу конкуренти
 • Discover feed

Според данни на Google рекламодателите, които използват Performance Max кампании, виждат средно увеличение от 13% на общите конверсии при сходна cost-per-action. Например Allianz Испания, като застрахователен лидер на силно конкурентен пазар, цели максимална полза от маркетинговия си бюджет и максимална ефективност от рекламите си. В реултат на Performance Max, Allianz успява да увеличи потенциалните си клиенти (leads) в областта на автомобилното застраховане с 15% и да постигне по-ниска cost-per-lead цена в сравнение със Search кампаниите за общо търсене. Още успешни примери от внедряването на PMax кампании можете да видите тук.

Нашият опит показва, че PMax постига средно 25% по-ниска цена за конверсия спрямо стандартна awareness кампания. Времето за “ръчна” оптимизация на кампанията драстично намаля, тъй като автоматизацията за този тип кампания е силно застъпена. Това ви позволява да отделите повече време за анализи и подобрение на акаунта ви на стратегическо ниво.

В допълнение към понижените разходи за конверсия и ползите от оптимизирането на времето, кампанията на Google Performance Max подобрява и ефективността по отношение на обхват и ангажираност.

Чрез използване на машинно обучение и усъвършенствани възможности за таргетиране на Google, PMax ви позволява да предоставяте подходящи реклами на вашата таргет аудитория в точното време и на правилното място.

Присъствено
Формат
6 часа
Продължителност
26.04.2023
Дата
КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ НА ТОЗИ MASTERCLASS?
 • По-добро разбиране на платформата - този workshop e предназначен да предостави задълбочен поглед върху различните функции и опции, налични за Google Performance Max кампаниите включително как да настройвате кампании, група активи (asset group), подбиране на подходящи криейтиви и други.
 • Скъсяване на дистанцията между теория и практика - обсъждането и ефективното прилагане на теоретични знания за Google Ads в реални ситуации. Това включва използване на:
  • Най-добри практики за създаване на реклами, анализиране и надграждане на кампании за максимална ефективност.
  • Структура и насочване на кампанията: Най-добри практики за организиране и структуриране на кампании и насочване към правилната аудитория (audience signals)
  • Най-добри практики и казуси: Обсъждане на най-добрите практики в индустрията и казуси от реалния свят, за да разберете как Google Performance Max е бил успешен за други бизнеси.
 • Ще подобрите ефективността на вашите активни кампании - по време на обучението присъстващите ще имате възможност да работите директно с интерфейса на Google Ads. Този практически подход ще позволи да приложите наученото в реално време и да получите обратна връзка за работата си.
 • Въпроси и отговори: Отворен форум за въпроси и отговори, обхващащ всякакви теми, свързани с кампанията. Едно от най-големите предимства на участието в workshop на Google Ads е достъпът до експертен опит. По време на обучението присъстващите могат да задават въпроси и да получават насоки как да оптимизират своите кампании за максимална ефективност.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА GOOGLE РЕКЛАМАТА

Много компании се затрудняват да извлекат оптимални резултати от Google рекламата поради:

 • неразбиране на ключови показатели и как да се проследява ефективността им;
 • неефективно управление на рекламният бюджет;
 • трудност при генерирането на качествени marketing leads;
 • неясноти при и използването на комплексни функционалности като dynamic feed;
 • трудности при измерване и оптимизиране на подходящи конверсии според типа бизнес;
 • подбиране на правилните криейтиви за оптимални резултати.
Отправи запитване
MASTERCLASS за Performance Max кампании
300 лв.
MASTERCLASS и един час консултацията - преференциална цена на час консултация за Performance Max
425 лв.
MASTERCLASS и модул Планиране, управление и анализ на дигитални кампании, в които в включен и курс Google Analytics 4 - преференциална пакетна отстъпка от 100 лева
600 лв.
ЗА КОГО Е НАЙ-ПОДХОДЯЩО?
 • Собственици на бизнес, които нямат опит с управлението на Performance Max кампании или имат затруднения с оптимизацията на кампаниите, ефективното управление на рекламния бюджет и генерирането на качествен трафик. Това обучение ще ви предостави ценни съвети и добри практики, които да ви помогнат да подобрите резултатите си.
 • Маркетинг мениджъри, които отговарят за управлението на онлайн рекламните усилия на компанията.Тези обучения могат да предоставят ценна информация за най-новите и най-добри практики за управление на новата автоматизирана кампания. Също така полезна информация за преминаване от аудитории към активи и сигнали, изисквания за криейтиви и други съвети. Оптимално управление на само една кампания, показваща реклами в целия инвентар на Google.
 • Специалисти по дигитален маркетинг, които отговарят за създаването и управлението на онлайн рекламни кампании и искат да задълбочат познанието си за Google ads; да анализират резултати от множество кампании според най-добрите практики; да използват данните по правилния начин.
 • Компании, които не могат да си позволят да отделят бюджет за маркетингови кампании във всяка от отделните мрежи на Google. Тези, които не разполагат с маркетингови специалисти и не могат да отделят много време за управление и анализ на рекламните си кампании.
КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
 • Въведение в Google Performance Max - добри практики при създаване на кампанията.
 • Визуални ресурси - особености на нужните активи за захранване на кампанията.
 • Копирайтинг на реклами - ще засегнем и добри практики за писане на ефективен рекламен текст, подходящ за автоматизирани реклами, показващи се в целия инвентар на Google.
 • Особености при таргетирането
 • Анализ и отчитане - как да проследявате и анализирате ефективността на кампанията ви.
 • Оптимизация - как да оптимизирате кампании за по-добра ефективност.
 • Best Practices: Scripts, Attribution models, Google Ads Performance Planner, страница за Insights и други.
 • Case studies: разглеждане на казус, който да илюстрира в какви ситуации може да се използва Performance Max.
 • Workshop: създаване на цялостна кампания Performance Max в интерфейса на Google Ads.
 • Q&A: време за дискусия.
СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ОБУЧЕНИЕ

Всеки участник в Masterclass получава сертификат от Xplora Academy за участието в обучението. Сертификатите имат униклаен код и могат да бъдат проверени на сайта на Xplora Academy.

ПРОГРАМА

10:00

Модул 1:

 • Въведение в Google Performance Max
 • Визуални ресурси: особености на нужните активи за захранване на кампанията.
 • Копирайтинг на реклами: ще засегнем и добри практики за писане на ефективен рекламен текст подходящ за автоматизирани реклами показващи се в целия инвентар на Google.

11:15

Кафе пауза

11:30

Модул 2:

 • Особености при таргетирането
 • Анализ и отчитане: как да проследявате и анализирате ефективността на кампанията ви.
 • Оптимизация: как да оптимизирате кампании за по-добра ефективност

12:45

Обедна Почивка

13:30

Модул 3:

 • Performance Max за постигане и на офлайн цели
 • Анализ и отчитане: как да проследявате и анализирате ефективността на кампанията Best Practises: Scripts, Attribution models, Google Ads Performance Planner, страница за Insights и др.
 • Case studies - разглеждане на казус, който да илюстрира в какви ситуации може да се използва Pmax

14:45

Кафе пауза

14:00

Модул 4:

 • Workshop: Изграждане от 0 на Performance Max кампания директно в интефейса на Google Ads
 • Q&A - възможност участниците да задават въпроси, които са свързани с обучението

16:00

Край

Отправи запитване
MASTERCLASS за Performance Max кампании
300 лв.
MASTERCLASS и един час консултацията - преференциална цена на час консултация за Performance Max
425 лв.
MASTERCLASS и модул Планиране, управление и анализ на дигитални кампании, в които в включен и курс Google Analytics 4 - преференциална пакетна отстъпка от 100 лева
600 лв.
ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА MASTERCLASS
 • Броят участници е ограничен до 12 души с цел оптимален формат на обучение и интеракция, предвид тематиката на Masterclass.
 • Силно препоръчително е участниците да дойдат със свой лаптоп и да имат достъп до gAds рекламен акаунт.
КОМБО И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
 • MASTERCLASS за повече от един човек от екипа на компания
 • MASTERCLASS и модул Планиране, управление и анализ на дигитални кампании, в които в включен и курс Google Analytics 4 - преференциална пакетна отстъпка от 100 лева
 • MASTERCLASS и един час консултацията - преференциална цена на час консултация за Performance Max 125 лева
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
 • Офис Куайсер Фарма България
 • София, ул."Баку" №5А
 • Сграда "Green park"
За нас в медиите