Модул 7: Планиране, управление и анализ на маркетинг кампании

В този модул ще научиш как да планираш, управляваш и анализираш маркетинг кампании. Ще ти представим тествани и валидирани подходи при планиране, реализиране и отчитане на маркетинг кампании, разбира се - отново с детайлни примери. В модула ще откриеш и множество допълнителни материали и задания за самоподготовка.


В модула ще покрием:
Планиране на дигитални кампании - от целите, през брифа, планирането по фази, планирането на ресурси (визуални, времеви, както финансови, в т.ч. и за реклама)
Управлението на дигитални кампании при старта, при тестовете, при консолидирането на изводите и скалирането
Видове дигитални активи и как да планираме създаването им
Аналитични инструменти за дигитални активи и кампании, с акцент на Google Analytics
Ключови аспекти и настройки в Google Analytics 4
Анализ на резултатите от маркетинг активностите
Акцент на четенето на данни от кампаниите
KPI, т.е. ключови показатели за успех, с детайлни примери
 

Учебна програма
 • 1. Планиране и управление на дигитални кампании
 • 2. Google Analytics 4
 • 3. Анализиране на резултатите от маркетинг активности
 • 1. Целеполагане в една кампания
 • 2. Процес на управление на кампания и валидиране на целта
 • 3. Какво трябва да знаем за бизнеса преди да определим целта
 • 4. Анализиране на цялата екосистема от канали
 • 5. Анализиране на цялата екосистема от канали 2
 • 6. Специфики на budgeting
 • 7. Пример с Viessman
 • 8. Какво е задание (brief) за дигитален проект
 • 9. Грешки при поставянето на цели
 • 10. Brief - планиране и цели
 • 1. Въведение в GA4
 • 2. Сходства и разлики между GA (Universal и GA4)
 • 3. Създаване на акаунт в GA4
 • 4. Величини и измерители
 • 5. Events parameters conversions
 • 6. Настройка на custom event; Работа с preview mode
 • 7. Основни стандартни доклади
 • 8. Доклади в Explore
 • 9. Свързване с Google Ads
 • 10. Ремаркетинг списъци в GA4
 • 11. Миграция от Google Analytics (Universal) към GA4
 • Микро и макро цели - защо са важни?
 • Какво са метрики и KPIs
 • Основни KPIs
 • Как си взаимодействат метриките
 • Анализ на резултати от Social Media кампании 1
 • Анализ на резултати от Social Media кампании 2
 • Бизнес цели
 • Изготвяне и работа с Медия план
 • Прогноза за постигнати резултати
 • Анализ на резултатите от Google Ads
 • Визуализация на данни - принципи и инструменти
 • Бонус: Първи стъпки в Looker Studio
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА
ПРАКТИЦИ
Хора, които искат да надградят знанията си и хора, които искат да се преквалифицират
СТУДЕНТИ
Студенти или насокоро завършили, които искат да стартират своя дигитален маркетинг път
БИЗНЕСИ
Собственици или служители, записани от бизнеса, които искат да изградят по-силно дигитално присъствие
КАКВО ЩЕ СИ НАУЧИЛ/А СЛЕД МОДУЛА
 • Как да планираш и управляваш дигитални кампании 
 • Как да създаваш и съгласуваш оптималния бриф за маркетинг кампания 
 • Какви грешки да избягваш при създаването на бриф и при брифиране на други участници в процеса (външни и вътрешни) 
 • Как да планираш ресурсите в една маркетинг кампания 
 • Как да планираш какви дигитални активи да имаш в рамките на една активност 
 • Какви анализи и как да извършваш в Google Analytics и как да четеш данните от платформата 
 • Какви са спецификите на Google Analytics 4 и как да си успешен в cookie-less ерата 
 • Кои са KPI, т.е. ключови показатели за успех на една дигитална кампания 
 • Как да анализираш резултатите от маркетинг активностите, които си провел или за които отговаряш 
 • На кои данни да акцентираш при четенето на данни от кампаниите
Вземи сега
Модул 7: Планиране, управление и анализ на маркетинг кампании
300 лв.

или

Всички модули от Цялостната програма
от 399 лв.
Лектори
ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА
Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!
Купи сега
Защо да избереш
Xplora Academy?
За нас в медиите