Сподели в социалните мрежи:

Как да ползваме AI за Building a StoryBrand?

В това ръководство избрахме да представим един от най-приложимите модели за създаване на стойностно съдържание за един бранд - може да се отнася за компания, организация или твой личен бранд. Книгата “Моделът Story Brand” на Доналд Микър представя ясен модел с конкретни подходи, с които можеш по разбираем и най-вече скалируем начин да развиеш един бранд. Или просто да планираш правилното съдържание. Как да дефинираш правилното съдържание? Промени поведението на реални таргет потребители в желана от тях посока по полезен за компанията начин.

Тази статия е и бонус съдържание към българското издание на “Моделът Story Brand“ с цел да даде допълнителна практична стойност при прилагане на модела. Описали сме:

 • Ползата от прилагане на модела
 • Елементите на модела
 • промптове в основата на стратегията за бранда 
 • промптове при прилагане на 7-стъпковия модел
 • промптове за видовете CTA (call to action)
 • промптове за имейли
 • промптове за  избягване на често допускани маркетинг грешки

Използвали сме в екраните примери от ChatGPT 4o. И Claude.ai, като както знаеш - един промпт може да е старт на смислен чат от няколко стъпки, за да надградиш предложението. Ето как те съветваме да подхождаш:

 • Първо дай контекст за какво става дума и каква е целта - опиши през какви стъпки ще се мине, за да можеш да придвижваш разговора.
 • Много ясно посочи според това, което ти носи най-много стойност, какво искаш да ти даде всеки промпт - може да е три опции, може да е анализ в 10 точки на конкретен сайт, 5 линка с пример от конкуретна компания, анализ на типовете CTA в подготвян от теб мейл с предложение какво да се промени.
 • Надграждай разговора - това, че има история на чата и можеш да го надграждаш ще ти даде много стойност. Винаги, когато нещо не ти е ясно или не мислиш, че е достатъчно качествено - добави поне още няколко промпта, за да достигнеш до най-доброто, което може в момента според целите ти и времето, което ще посветиш.

Какво ти дава моделът Story Brand?

В детайл Моделът Story Brand, известен като Библията на сторителинга за бранд цели, ти дава:

 • Правилната нагласа - ти носиш отговорността да си гида. Много често бихме се изкушили ние да сме героят, а както Дон Милър посочва - важно е нашият таргет потребител да се припознае като героя, който ние можем да направим успешен. Това означава да осмислим и посочим, че разбираме проблемите на този герой, какво води до неговото разочарование и как ние на база на опита ни можем да сме успешен гид. Ако не ни приемат за този гид, то метафората за стреляне с оръдие по врабче е отлична. Можем да полагаме да влагаме огромна енергия и да постигнем някакви резултати. Дали си заслужава усилията и дали бихме продължили да го правим - едва ли.
 • Ясен модел - ти и героят следвате конкретни стъпки, които водят до общия успех. Да искате да отидете с компанията на планина и да не знаеш какво мотивира хората в компанията да се изкачат до върха крие опасността да се откажете по пътя или да се карате. Да сте в планината през пролетта и да нямате ясен план какво правите, ако завали дъжд не е добра идея. А да не предложиш конкретен маршрут и да не уточните ден и час - със същия успех можете да обсъждате и полет до Марс. Моделът Story Brand дава много ясни стъпки, през които, като се премине - целта става напълно постижима. И най-важното - работейки методично ти създаваш бранд, който надгражда. Веднъж като гид придобиваш умения да планираш стъпките за по-голяма вероятност за успех. И най-вече - изграденият бранд работи за теб и ти имаш време за по-значими цели - по-високи върхове, по-големи компании, по-сложни преходи.

Какво включва моделът Story Brand?

Ето какво включва моделът - има го детайлно описано в книгата, но това е кратка версия, генерирана от AI платформата Claude.ai:

 • Герой - Клиентът е героят в историята. Той има проблем или нужда, която трябва да бъде решена. Например, Ивана има проблем с косата си - тя е суха, без блясък и трудна за разресване. Тя се нуждае от решение, което да подобри състоянието на косата ѝ и да я направи мека, лъскава и лесна за стилизиране.
 • Проблем - Героят среща предизвикателство във външния свят, което води до вътрешно разочарование и философски конфликт. В случая на Ивана, тя е опитала множество продукти за коса, но никой не е дал желаните резултати. Това води до разочарование и усещане, че никога няма да намери правилното решение за косата си. На философско ниво, тя започва да се съмнява в способността си да взема правилни решения за себе си и за своята красота.
 • Наставник - Брандът играе ролята на наставник, който разбира проблема на героя и му предлага план за решение. Брандът "От любов към косата" се позиционира като експерт, който разбира предизвикателствата, пред които са изправени жените с проблемна коса. Той предлага своя балсам от естествени продукти като решение, което ще помогне на Ивана да постигне мечтаната коса.
 • План - Наставникът предоставя ясен и лесен за следване план, който ще помогне на героя да постигне своята цел. "От любов към косата" предоставя ясни инструкции как да се използва балсама, колко често и в комбинация с други продукти от серията за постигане на оптимални резултати. Планът е лесен за следване и обещава видими подобрения в рамките на няколко седмици.
 • Призив за действие - Наставникът отправя призив за действие към героя, който насърчава следващата стъпка в пътешествието. "От любов към косата" призовава Ивана да опита балсама и да се увери сама в неговата ефективност. Брандът може да предложи промоционална отстъпка или безплатна доставка, за да направи решението за покупка още по-лесно.
 • Избягване на неуспеха - Наставникът предупреждава героя за потенциалните негативни последствия, ако не се предприемат действия. "От любов към косата" подчертава, че ако Ивана не предприеме стъпки за подобряване на състоянието на косата си, тя може да стане още по-суха, без блясък и трудна за стилизиране. Това може да доведе до още по-голямо разочарование и недоволство от собствената ѝ външност.
 • Успех - Наставникът описва успеха и трансформацията, които героят ще постигне, следвайки плана. Крайният резултат е постигане на успех в реалния свят, вътрешно емоционално и на философско ниво. Какво означава това за примера с балсама за коса от естествени продукти? Че Ивана, един типичен наш таргет потребител, вече има вкъщи опаковка от балсама на бранда "От любов към косата". Тя изпитва удовлетворение от това, че има бранд за себе си и който да препоръчва на своите приятелки. А на философско ниво - уверена е в уменията си да открива точните брандове за жени като нея, и че има брандове точно за тях.

Промптове при подготовка за прилагане - анализ на конкуренцията и референтни компании

Съветваме те да използаш силата на AI за:

 • анализ на съдържание на конкуренти или референтни компании;
 • идентифициране на елементите от модела StoryBrand в тяхната комуникация;
 • извличане на insights за подобряване на собствената комуникация на база на това какво правят конкурентите.

"Анализирай този уебсайт [URL] и този [pdf с презентация на компанията] спрямо модела Building a Story Brand на Доналд Милър. Идентифицирай силните страни и областите за подобрение."

"Сравни сайта [URL] и [URL] как е приложен моделът Building a Story Brand на Доналд Милър. Опиши на какво акцентира всяка една от компаниите.”

Промптове при подготовка за прилагане - стратегията нa бранда ти:

"Как мога да позиционирам моя бранд като наставник за нашите клиенти в индустрията [индустрия]? Предложи три подхода." 

"Създай описание на нашия идеален клиент за [продукт/услуга], включително техните демографски данни, предизвикателства и желания на база на модела Story Brand и добрите практики от предходните промптове.”

Какви промптове, които да ползваш за отделните елементи на 7s рамката?

"Компанията ми е в сектор [сектор] и конкуренти са ѝ компаниите [URL] и  [URL]. Опиши поне в пет изречения всеки от елементите по 7s рамката от Building a Story Brand”

“Опиши поне три ситуации на таргет потребители на средно голяма компания в сектора на [сектор], което предлага [конкретен продукт/услуга]. Идентифицирай потенциалните външни, вътрешни и философски проблеми, с които се сблъскват нашите клиенти, търсещи [конкретен продукт/услуга]." 

“От сайта [URL] посочи поне три статии, които посочват какво е неуспех за таргет потребителите от сегмент [например кандидати за стаж]. Направи предложения за моята компания." 

Какви промптове да използваш за transitional и transactional call to action?

"Анализирай съдържанието на [URL или текст] и идентифицирай използваните преходни (transitional) и транзакционни (transactional) призиви за действие (CTA). Предложи по три примера за всеки тип CTA, подходящи за моята компания в сектор [сектор]."

Какви промптове да използваш за споразумение за процес?

"Създай план за действие стъпка по стъпка, който нашите клиенти могат да следват, за да постигнат [желан резултат] с помощта на нашия [продукт/услуга].”

"Анализирай описаното споразумение за процес на компаниите [URL] и  [URL]. Предложи три опции за компанията ми.”

Какви промптове да използваш за имейли?

"Създай имейл последователност от 5 писма, която води потенциалните клиенти през 7-стъпковия модел StoryBrand, за да ги превърне в клиенти на моя [продукт/услуга]. Включи преходни и транзакционни призиви за действие."

"Прилагам текстовете, както вървят последователно, от компанията [URL]. Анализирай ги от гледна точка на 7-стъпковия модел StoryBrand. Кои елементи са застъпени добре и какво може да се подобри? Предложи подобрена последователност, която е приложима за спецификата и акцентите на компанията ми.”

Какви промптове да използваш за едни най-честите пропуски в маркетинга?

Ето и едни от най-честите пропуски в маркетинга - те са на база на десетки обучения, които сме провели и на база на работа с клиенти от различни сектори

 • Наложени компании или такива с много силна личност на създателя ѝ често свикват с това те да са героят. А следва винаги клиентът да е героят, а целта - неговия успех.
 • Измислят се проблеми на героя или не се изказват реалните проблеми на таргет потребители, а следва проблемите да са реални и героят реално да ги изживява.
 • Не се прилагат достатъчно преходни призиви към действие, а направо транзакционни. А следва призив за сделка да се предшества от няколко преходни (transitional) calls to action, за да може потребителят да се убеди в умението ни да сме гид/наставник и да правим успешен план.
 • Не се разказват стъпките по плана и не се постига споразумение за тях - често хората вътре в една компания са свикнали със стъпките и за тях те са очевидни. А следва планът да е ясен и видим
 • Не се показва какво е неуспех - пряко свързано с неизказването на проблеми често е и непокаването на неуспеха. А следва ясно да се покаже до какво води, ако не се предприемат действия или ако не се следва плана.

Ето какви конкретни промптове ти препоръчваме да тестваш:

"Анализирай маркетинговите комуникации на компания [URL или pdf с презентация на компанията] и идентифицирай дали компанията се представя като герой или помага на клиентите да бъдат герои. Ако компанията е героят, предложи как може да промени посланието си, за да постави клиента в центъра на историята."

"Намери 10 отзива или коментара от реални клиенти в сектор [сектор] и анализирай споменатите от тях проблеми и предизвикателства. Предложи как моята компания може да адресира тези проблеми в маркетинговата си комуникация."

"Създай поредица от три преходни призива за действие (transitional calls to action), които да водят потенциалните клиенти към транзакционен призив (transactional call to action) за нашия [продукт/услуга]. Фокусирай се върху изграждането на доверие и демонстрирането на стойност."

"Създай инфографика или поредица от съобщения, които ясно представят стъпките, през които клиентите ще преминат, работейки с моята компания. Подчертай ползите и резултатите, свързани с всяка стъпка."

"Намери примери от [сектор], които илюстрират негативните последствия за компаниите или клиентите, които не са предприели действия за решаване на [конкретен проблем]. Използвай тези примери, за да създадеш убедително послание за нашия [продукт/услуга] като решение."

На база на опита ни - тези промптове ще са полезни на маркетинг и бизнес специалистите да приложат принципите на StoryBrand в различни аспекти на своите маркетингови и комуникационни усилия. И разбира се - да се възползват от възможностите на AI чат платформите за генериране на идеи и анализ на съдържанието.

Сподели в социалните мрежи:
За нас в медиите