Консултации за реклама в социалните мрежи

Консултациите за Реклама в социалните мрежи са разработени в няколко направления, давайки начало на твоите първи стъпки в областта. Всяка от консултациите разглежда подробно различните аспекти на работата с платформата – както стратегически, така и технически. Залагаме на индивидуалния подход, стъпващ на KISS (Keep, Improve, Start, Stop) модела. Всяка от консултациите е съпроводена със структурирането на релевантни и конкретни стъпки и съвети, с които да подобриш резултатите си.

Хората от екипа на Xplora – агенция за интегриран дигитален маркетинг, на която Xplora Academy е дъщерна компания, са добре подготвени за анализ на ситуацията, структуриране на изводи, планиране на следващи стъпки, предаване на знания и приложими съвети. Всеки от тях е готов да помогне на клиентите ни да бъдат успешни, защото това прави и Xplora като агенция за интегриран дигитален маркетинг.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА

Консултациите за Реклама в социалните мрежи са много полезна конкретно за компании, които искат сами да управляват рекламата си, и също така:

  • искат да започнат да рекламират в социалните мрежи или в конкретен формат на реклама в тях;
  • имат проблем в настройката за даден тип реклама в социалните мрежи;
  • опитът ни показва, че услугата е най-подходяща за компании, които ще рекламират или вече рекламират с годишен рекламен бюджет в съответната рекламна мрежа до 12 000 лв., като може да е подходяща в определени случаи и за компании със значително по-голям бюджет;
  • опитът ни показва, че услугата е подходяща и за малки онлайн магазини (с до 50 продукта).
КАКВИ КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДЛАГАМЕ ЗА Консултации за реклама в социалните мрежи?

Във всяка консултация ще намериш конкретния обхват – какво трябва да направиш, през какъв процес ще преминем и какво конкретно ще получиш:

Tехническа Facebook Lead Generation консултация

Техническата Facebook Lead Generation консултация е част от допълнителната услуга Консултации за малки и средни бизнеси, която Xplora Academy представя. Тя влиза в категорията Facebook Advertising консултации, където можеш да откриеш и Стратегическата консултация за Lead Generation кампания.

Виж повече
Стратегическа Lead Generation консултация

Стратегическата Facebook Lead Generation консултация е част от допълнителната услуга Консултации за малки и средни бизнеси, която Xplora Academy представя. Тя влиза в категорията Facebook Advertising консултации, където можеш да откриеш и техническата ни консултация на ниво Lead Generation

Виж повече
COMBO Lead Generation Консултация

Комбинираната Facebook Lead Generation консултация е част от допълнителната услуга Консултации за малки и средни бизнеси, която Xplora Academy предоставя. Тя влиза в категорията Facebook Advertising консултации, където можеш да откриеш и Техническа консултация за настройка на продуктов каталог.

Създадохме тази консултация, като комбинация от две много успешни и конкретни теми, свързани с Lead Generation кампаниите. Те покриват детайлно стратегическата и техническа част от настройката на този тип активация. А с този комбиниран пакет получаваш и допълнителни 50 минути среща с експерт от нашия екип, който ще настрои една Lead Generation кампания от А до Я  в твоя рекламен акаунт.

Виж повече
Техническа Facebook консултация за "стандартни" кампании

Техническата Facebook консултация за кампании от типа Buying type: Auction е част от допълнителната услуга Консултации за малки и средни бизнеси, която Xplora Academy представя. Тя влиза в категорията Facebook Advertising консултации, където можеш да откриеш и Консултация за стратегическото оформяне на Lead Generation кампания , както и консултация тип анализ и препоръки на твои кампании.

Целта на тази консултация е да разбереш какви са основните технически специфики при кампаниите от типа Buying type: Auction – Awareness, Traffic, Engagement, Leads, App Promotion, Sales.

 

Виж повече
Facebook продуктов каталог консултация

Техническата Facebook консултация за продуктов каталог е част от допълнителната услуга Консултации за малки и средни бизнеси, която Xplora Academy представя. Тя влиза в категорията Facebook Advertising консултации, където можеш да откриеш и Facebook Lead Generation Campaign консултации.

 

Виж повече
Facebook консултацията за анализ и препоръки

Facebook консултацията за анализ и препоръки е насочена към вече активни рекламни кампании, които управляваш. Експерт от екипа на Xplora BG ще извърши анализ на до 3 рекламни кампании в твоя акаунт и ще ти предостави индивидуален списък с препоръки и посоки на развитие.

Тази консултация е част от допълнителната услуга Консултации за малки и средни бизнеси, която Xplora Academy представя. Тя влиза в категорията Facebook Advertising консултации, където можеш да откриеш разнообразие от теми – както технически, така и стратегически.

 

Виж повече
KISS анализ на рекламна кампания в една от социалните мрежи (Facebook,Instagram,Linkedin)

Консултацията за KISS (Keep, Improve, Start, Stop) анализ на рекламна кампания е част от допълнителната услуга Консултации за малки и средни бизнеси, която Xplora Academy предоставя. Тя влиза в категорията Реклама в социалните мрежи, където можеш да откриеш и консултациите ни за Стратегическа Lead Generation консултация, Техническа Facebook консултация за "стандартни" кампании и др.

Виж повече
+
ТЕКУЩИ КЛИЕНТИ НА XPLORA
+
УПРАВЛЯВАНИ КАМПАНИИ ДО МОМЕНТА
+
СЕРТИФИЦИРАНИ
КОНСУЛТАНТИ ГОТОВИ ДА ТИ ПОМОГНАТ
+
ГОДИНИ СУМАРЕН ОПИТ
В КОНСУЛТАЦИЯТА НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ НА БИЗНЕСИ
Защо да избереш консултация от
Xplora Academy?
За нас в медиите